ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์
Share : Facebook