ขอเรียนเชิญเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ศูนย์กีฬาโรงงานบ้านโป่ง ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Share : Facebook

เอกสารประกอบการประชุมโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า

วิธีการ ดาวน์โหลด เอกสารร่างรายงานฯ >> คลิกขวา >> เปิดลิงก์ในแท็ปใหม่ (open link in new taฺb)

https://drive.google.com/file/d/0B_BvQU9IDhJHN25ZREp3X0JrNjA/view?usp=sharing