ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่
Share : Facebook

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จํากัด ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี