เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ดาวน์โหลดไฟล์
Share : Facebook

โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง  ประกาศเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม