บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด มีบุคลากรที่มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นความถูกต้องทางด้านวิชาการเป็นหลัก เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น