บริษัทกรีนเนอร์คอนซัลแทนท์ มุ่งเน้นการให้บริการที่ปรึกษาอย่างครบวงจร ให้ความสำคัญต่อประเด็นอ่อนไหวของโครงการ ทั้งประเด็นด้านเทคนิคและสังคมที่ต้องร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและที่ปรึกษา ในการศึกษาและประเมินผลกระทบอันจะนำไปสู่การทำงานที่รอบคอบและมีอุดมการณ์
กรีนเนอร์คอนซัลแทนท์มีความพร้อมในการให้บริการต่างๆทั้งบุคลากรและเครื่องมือที่ใช้นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการออกแบบ เช่น แบบจำลองคณิตศาสตร์ คุณภาพอากาศ น้ำ การประเมินอันตรายร้ายแรง เสียง ผลกระทบที่เกิดจากเงากระพริบ เป็นต้น