กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมครบวงจร ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นความถูกต้องทางด้านวิชาการเป็นหลัก เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ความสำเร็จของบริษัทประเมินได้จาก ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพของผลงาน และบริการที่ประทับใจ ตลอดจนความสุขของผู้ร่วมงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคน