ข่าวสาร
แบ่งตาม

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็น การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ ระยอง ที่ตั้งโครงการ : บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านแลง ตำบลตะพงและตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่โครงการ :  6,112 ไร่ ลักษณะโครงการ : เขตประกอบการอุตสาหกรรม ลิงค์ดาว์นโหลดเอกสาร ร่างรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ เนื้อหา http://www.beupload.com/download/?952879&A=929569 ภาคผนวก Part1:  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=359650C2B7MOCTUNEZO[4UJK[ELJ8H Part2:  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=359650C9D0BZ[LXVB[8LNVLF59CM8G Part3: http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=359650D20BUAFHVA4FB9ZRIJK5PMOF Part4: http://file.uploadfile.biz/i/MXEIMEIMIWWHEN Part5: http://www.beupload.com/download/?952907&A=922217 Part6: http://www.beupload.com/download/?952908&A=182285 ร่างรายงาน EHIA ฉบับสรุป: http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=35965058846EOZ2IY1559RDEZHU92Y or http://www.beupload.com/download/?952857&A=411597

ธ.ค. 15, 2013