(Thai) ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (Public Scoping) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Download
Share : Facebook