ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่
Share : Facebook

Sorry, this entry is only available in Thai.