News
Filter

ขอเชิญเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Dec 15, 2013

เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ของบริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 –12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดแสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้งโครงการ : 102 หมูที่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะโครงการ : ทองแดงจะถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการหลอม หล่อ ปอกผิว รีด/ดึงลดขนาด และอบปรับสภาพเพื่อให้สามารถนำมาขึ้นรูปหรือใช้งานได้ ซึ่งจะทำให้ได้ท่อทองแดง 3 ขนาด คือ ท่อม้วนใหญ่จะถูกส่งจำหน่ายยังโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ท่อม้วนเล็กจะส่งจำหน่ายลูกค้ารายย่อย และท่อตรงจะส่งตัวแทนจำหน่ายหรือโรงงานผู้ใช้ต่อไป นอกจากนี้ท่อบางส่วนจะถูกนำไปผลิตเป็นท่อที่มีผิวภายในเป็นเกลียวซึ่งถูกนำมาใช้ในเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งกับห้อง ระบบผลิตน้ำเย็น และตู้เย็น เป็นต้น ประเภทโครงการ : โรงงานผลิตท่อทองแดง (หลอม/หล่อทองแดงปริมาณมากกว่า 50 […]

Dec 15, 2013

เชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ ของบริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็น การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ ของบริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดพื้นที่โครงการ : 31 ไร่ 3 งาน 180 ตารางวา ประเภทโครงการ : โรงงานผลิตแบตเตอรี่ (หลอม/หล่อตะกั่วปริมาณมากกว่า 10 ตัน/วัน) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/?ba1n9y1kxfznx96

Dec 15, 2013

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ ของบริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็น การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ ของบริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง  ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะโครงการ : ตะกั่วจะถูกหลอม หล่อ และทำปฏิกิริยากับอากาศเปลี่ยนเป็นผงตะกั่วออกไซด์ ตะกั่วอีกส่วนหนึ่งจะถูกหลอมหล่อ และรีดจนได้รูปร่างและขนาดที่ต้องการเพื่อใช้เป็นโครงแผ่นธาตุ จากนั้นนำเนื้อแผ่นธาตุที่เตรียมไว้มาฉาบเคลือบโครงแผ่นธาตุทั้ง 2 ด้าน ทำการเป่าให้แห้งและอบปรับสภาพ ทำการจัดเรียงแผ่นธาตุที่ผ่านการอบ และหล่อตะกั่วเชื่อมขั้วของแผ่นธาตุให้ติดกัน จะได้เซลของแบตเตอรี่ ซึ่งจะถูกบรรจุลงในกล่องพลาสติกตามจำนวนเซลที่กำหนด ปิดฝากล่องและผนึกเพื่อป้องกันการรั่วไหล จากนั้นทำการเติมกรดซัลฟูริก และทำการชาร์จไฟ ก่อนล้างทำความสะอาด ทำการตรวจสอบคุณภาพ และติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับส่งจำหน่าย […]

Dec 15, 2013