News
Filter

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ ของบริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็น การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ ของบริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง  ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะโครงการ : ตะกั่วจะถูกหลอม หล่อ และทำปฏิกิริยากับอากาศเปลี่ยนเป็นผงตะกั่วออกไซด์ ตะกั่วอีกส่วนหนึ่งจะถูกหลอมหล่อ และรีดจนได้รูปร่างและขนาดที่ต้องการเพื่อใช้เป็นโครงแผ่นธาตุ จากนั้นนำเนื้อแผ่นธาตุที่เตรียมไว้มาฉาบเคลือบโครงแผ่นธาตุทั้ง 2 ด้าน ทำการเป่าให้แห้งและอบปรับสภาพ ทำการจัดเรียงแผ่นธาตุที่ผ่านการอบ และหล่อตะกั่วเชื่อมขั้วของแผ่นธาตุให้ติดกัน จะได้เซลของแบตเตอรี่ ซึ่งจะถูกบรรจุลงในกล่องพลาสติกตามจำนวนเซลที่กำหนด ปิดฝากล่องและผนึกเพื่อป้องกันการรั่วไหล จากนั้นทำการเติมกรดซัลฟูริก และทำการชาร์จไฟ ก่อนล้างทำความสะอาด ทำการตรวจสอบคุณภาพ และติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับส่งจำหน่าย […]

Dec 15, 2013

เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) โครงการโรงงานผลิตสังกะสีออกไซด์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (Public Scoping) วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมโรงแรมอยุธยาแกรนด์ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการโรงงานสังกะสีออกไซด์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ที่ตั้งโครงการ : 54 หมู่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะโครงการ : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในโครงการคือ “สังกะสีแท่ง” ที่มีองค์ประกอบของสังกะสีบริสุทธิ์ นำมาหลอมละลายในเตาหลอม (มีจำนวน 4 เตาหลอมต่อหนึ่งสายการผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) ในระหว่างการหลอมจะมีการเติมแอมโมเนียมคลอไรด์เพื่อแยกสิ่งเจือปนในการหลอมสังกะสีโดยสิ่งเจือปนที่เกิดขึ้นจะลอยมารวมกันที่เบ้าหลอมเรียกว่า “ตะกรัน” ตะกรันดังกล่าวจะถูกรวบรวมแล้วนำไปคัดแยกเพื่อนำเศษสังกะสีที่ปะปนกลับเข้าสู่กระบวนการหลอมอีกครั้ง ส่วนที่เหลือส่งจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโครงการต่อไป หลังจากนั้นจึงปิดฝาเบ้าเพื่อรอเวลาให้น้ำสังกะสีในเตามีอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมกลายเป็นไอสังกะสีทำปฏิกิริยากับอากาศอย่างเฉียบพลันกลายเป็นผง “สังกะสีออกไซด์” ผงสังกะสีออกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะถูกแรงดูดจากพัดลมดูดอากาศไหลผ่านท่อลำเลียงเข้าสู่ระบบกักเก็บอัตโนมัติ เพื่อบรรจุ และรอจำหน่ายต่อไป ประเภทโครงการ : อุตสาหกรรมหลอมโลหะ

Dec 15, 2013

เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ ของบริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (Public Scoping) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ บริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะโครงการ : : ตะกั่วจะถูกหลอม หล่อ และทำปฏิกิริยากับอากาศเปลี่ยนเป็นผงตะกั่วออกไซด์ ตะกั่วอีกส่วนหนึ่งจะถูกหลอมหล่อ และรีดจนได้รูปร่างและขนาดที่ต้องการเพื่อใช้เป็นโครงแผ่นธาตุ จากนั้นนำเนื้อแผ่นธาตุที่เตรียมไว้มาฉาบเคลือบโครงแผ่นธาตุทั้ง 2 ด้าน ทำการเป่าให้แห้งและอบปรับสภาพ ทำการจัดเรียงแผ่นธาตุที่ผ่านการอบ และหล่อตะกั่วเชื่อมขั้วของแผ่นธาตุให้ติดกัน จะได้เซลของแบตเตอรี่ ซึ่งจะถูกบรรจุลงในกล่องพลาสติกตามจำนวนเซลที่กำหนด ปิดฝากล่องและผนึกเพื่อป้องกันการรั่วไหล จากนั้นทำการเติมกรดซัลฟูริก และทำการชาร์จไฟ ก่อนล้างทำความสะอาด ทำการตรวจสอบคุณภาพ และติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ […]

Dec 15, 2013

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็น การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ ระยอง ที่ตั้งโครงการ : บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านแลง ตำบลตะพงและตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่โครงการ :  6,112 ไร่ ลักษณะโครงการ : เขตประกอบการอุตสาหกรรม ลิงค์ดาว์นโหลดเอกสาร ร่างรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ เนื้อหา http://www.beupload.com/download/?952879&A=929569 ภาคผนวก Part1:  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=359650C2B7MOCTUNEZO[4UJK[ELJ8H Part2:  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=359650C9D0BZ[LXVB[8LNVLF59CM8G Part3: http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=359650D20BUAFHVA4FB9ZRIJK5PMOF Part4: http://file.uploadfile.biz/i/MXEIMEIMIWWHEN Part5: http://www.beupload.com/download/?952907&A=922217 Part6: http://www.beupload.com/download/?952908&A=182285 ร่างรายงาน EHIA ฉบับสรุป: http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=35965058846EOZ2IY1559RDEZHU92Y or http://www.beupload.com/download/?952857&A=411597

Dec 15, 2013