โรงงานผลิตเหล็กแท่งและเหล็กเส้น
Share : Facebook

โรงงานผลิตเหล็กแท่งและเหล็กเส้น ของบริษัท ไทยบาร์มิล จำกัด ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม