ตำแหน่งงานว่าง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติ

วุฒิ : ปริญาตรี-โท

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี

** ถ้ามีประสบการณ์ด้าน EIA ท่าเรือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

 

3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติของคุณ