ตำแหน่งงานว่าง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)

คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน Monitoring จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และการจัดทำรายงานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
  • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
1 ตำแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ EIA มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ( 1 ตำแหน่ง)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และการจัดทำรายงานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
  • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
  • หากมีความรู้ความสามารถด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์งานด้านสิ่งแวดล้อมและภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติของคุณ