ตำแหน่งงานว่าง
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศและเขียนแบบ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Microsoft Office, AutoCAD, ArcView และ ArcGIS รวมทั้งจัดทำรูปหรือแผนที่ประกอบรายงานได้เป็นอย่างดี
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
 • หากมีประสบการณ์งานด้านอีไอเอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1 ตำแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ EIA ( 3 ตำแหน่ง)
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ EIA มากกว่า 3 ปีขึ้นไป ( 1 ตำแหน่ง)
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ EIA มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ( 2 ตำแหน่ง)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และการจัดทำรายงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
 • หากมีความรู้ความสามารถด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์งานด้านสิ่งแวดล้อมและภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6 ตำแหน่ง
ส่งประวัติของคุณ