ตำแหน่งงานว่าง
Web / Social Media Designer

คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศน์/วารสารศาสตร์
  • นำเสนอ/สื่อสารข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมแบบคนยุคใหม่
  • จัดทำ Infographic
  • ดูแล Website เบื้องต้น
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / สนุกสนานร่าเริง
 • สามารถใช้ Program
  • Illustrator / Photoshop / อื่่่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Intographic
1 ตำแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)

คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน Monitoring จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และการจัดทำรายงานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
  • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
1 ตำแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ EIA มากกว่า 1-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และการจัดทำรายงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
 • หากมีความรู้ความสามารถด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์งานด้านสิ่งแวดล้อมและภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติของคุณ
[contact-form-7 id="24" title="Apply Jobs"]