ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
Share : Facebook

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตปรับปรุงคุณภาพน้ำของนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การดูแลและการบริหารงานโดยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน