โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า
Share : Facebook

ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า ของบริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด