โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม นวนคร
Share : Facebook

ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม นวนคร ของบริษัท นวนคร การไฟฟ้า จำกัด