โรงงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
Share : Facebook

โรงงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง พร้อมจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)