โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 4.8 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีโค เจนเนอร์เรชั่น จำกัด
Share : Facebook

โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 4.8 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีโค เจนเนอร์เรชั่น จำกัด จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น