โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ขนาด 55 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
Share : Facebook

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  ขนาด 55 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม