งานบริการวิชาการอื่นๆ
Share : Facebook

งานบริการวิชาการต่างๆ ( Technical Assistance Services)

รับให้คำปรึกษา งานวิชาการทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในงานแต่ละด้านโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การคิดปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป